Frekvensomriktaren för pumpar och blåsmaskiner

Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202

Danfoss VLT® AQUA Drive FC 202 är den perfekta frekvensomriktaren för pumpar och blåsmaskiner i moderna vatten- och avloppsanläggningar med krav på avancerade funktioner för dessa applikationer. Den finns tillgänglig med kaskadregulator för styrning av upp till 8 pumpar i fast varvtalsläge eller master/follower-läge. VLT® AQUA Drive FC 202 har en rad olika kraftfulla standardfunktioner som kan utökas med prestandahöjande tillval vilket gör den optimal för både nya och befintliga anläggningar.

Du konfigurerar enheten snabbt och enkelt med den användarvänliga snabbmenyn. Genom att de viktigaste vatten- och pumpparametrarna sparas på samma ställe minskar risken för felaktig konfiguration betydligt. Du kan omedelbart dra nytta av den höga verkningsgraden, den snabba återbetalningen och de lägsta sammanlagda ägarkostnaderna för vatten- och avloppstillämpningar.