Virkestorkmotorer

Virkestorkmotorer, eller högtemperaturmotorer, används till virkestorkar och andra applikationer med höga omgivningstemperaturer. De är byggda för att tåla extrema miljöer med såväl höga temperaturer som aggressiv miljö. Vi erbjuder virkestorkmotorer från både Busck och Brook Crompton.

Busck virkestorkmotor

  • SKF Speedi-Sleeve skyddar radialtätningen
  • Ytbehandling för att klara 100% luftfuktighet
  • Termistorer 180°C i lindningen
  • 90°C omgivningstemperatur med fullt effektuttag
  • SKF-lager med högtemperaturfett och C4-glapp
  • Rostfria märkskyltar
  • Tropikisolerad
  • FL-fläns på storlek 160 och uppåt
  • Eftersmörjning på storlek 160 och uppåt
  • Diagonalt delad kopplingsbox

Busck virkestorkmotor är byggd för att tåla extrema miljöer med såväl höga temperaturer som aggressiv miljö. Motorn är tillverkad i gjutjärn och ytbehandlad såväl invändigt som utvändigt för att tåla luftfuktighet upp till hundra procent och omgivningstemperatur upp till 90 °C med IEC effektuttag. Verkningsgraden på denna motor är mycket hög, motsvarande IE3 från storlek 160. Motorn är helkapslad, med kapslingsklass IP55. Utan fläkt och fläktkåpa. Motorerna är utförda enligt isolationsklass H. Klass B temperaturstegring. Motorn är gjord för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på begäran.

Virkestorkmotorn är försedd med SKF C4 kullager. Eftersmörjning med dränering i båda ändar från storlek 160. Högtemperaturfett Mobil Mobilith SHC220 från storlek 160. Från storlek 160 finns det FL-flänsar på kopplingsdosan. Märkskylten är i rostfritt stål vilket garanterar läsbarheten. Färg på motorn är svart RAL 9005. Termistorer 180 °C i lindningen.

Läs mer Läs mindre

Brook Crompton virkestorkmotor

Virkestorkmotorn från Brook Crompton är byggd för att tåla extrema miljöer med såväl höga temperaturer som aggressiv miljö. Motorn är helkapslad, fläktkyld, med kapslingsklass IP55. Motorn är utförd enligt isolationsklass H. Kan fås i effekter upp till 400 kW.

Eftersmörjning med dränering i båda ända. Högtemperaturfett. Radialtätningarna är i silikon. Motorn är i gjutjärn och ytbehandlade med epoxifärg såväl in- som utvändigt för att tåla luftfuktighet upp till hundra procent, och omgivningstemperatur upp till 80 °C med IEC effekt­uttag. Med reducerat effektuttag upp till 120 °C. Motorn är försedd med dräneringshål som levereras pluggade. Metallfläkt. Motorn har rostfri märkskylt, vilket garanterar läsbarheten. Motorn har termoskydd i lindningen.

Läs mer Läs mindre