Tillbehör för elmotorer

Hos oss hittar du elmotorer, generatorer, frekvensomriktare, snäckväxlar, kuggväxlar, kuggväxelmotorer och kylvätskepumpar. Givetvis har vi även tillbehör till dessa. Allt från spännlinjaler, motorslädar och separata kylfläktar till pulsgivarkit och motorskyddsbrytare.

Busck motorskyddsbrytare

Våra motorskyddsbrytare är ett komplett motorskydd med många möjligheter. Typ ESM 1 skyddar utrustningen mot fasfel, överbelastning och kortslutning. Med en motorskyddsbrytare kan man även starta och stoppa motorn manuellt.

ESM 1 bygger på ett modulsystem med motorskyddsbrytaren som grund­enhet. Denna kan sedan kombineras med kapsling IP41 eller IP55, underspänningsutlösare, hjälpkontakter och annat. Motorskyddsbrytaren är vid 400 V egensäker upp till 6,3 A.

Läs mer Läs mindre

Busck separata kylfläktar

Busck separata kylfläktar finns tillgängliga i storlekar 63–355. De används till frekvens­omriktar­drivna 3-fasmotorer för att ge motorn tillräcklig kylning då varvtalet regleras ner. Elmotorns befintliga fläktkåpa byts ut mot den separata kylfläkten samtidigt som den befintliga fläkten på motoraxeln demonteras.

Buscks separata kylfläktar finns till Busck typ MS / ME och TA.

Läs mer Läs mindre

Kurt Maier separata kylfläktar

Separata kylfläktar från Kurt Meier passar till motorer från Brook Crompton.

Separata kylfläktar används till frekvens­omriktardrivna 3-fasmotorer för att ge motorn tillräcklig kylning då varvtalet regleras ner. Elmotorns befintliga fläktkåpa byts ut mot den separata kylfläkten samtidigt som den befintliga fläkten på motoraxeln demonteras. Som standard är fläktarna försedda med en tvåpolig drivmotor kapslad IP55, isolationsklass F. Storlek 63 är utrustad med en 1-fasmotor medan övriga storlekar som standard har 3-fasmotorer. Dessa kan dock även köras 1-fas genom inkoppling av en kondensator.

Fläktarna kan levereras med olika för­längnings­stycken för att passa motorer med exempelvis broms, tachometer eller pulsgivare.

Läs mer Läs mindre

Pulsgivarkit för Brook Crompton

En pulsgivare används när man vill ha exakt kontroll av motorns varvtal. Den monteras på motorn. Pulsgivare finns med olika antal pulser per varv, beroende på önskad noggrannhet.
Kit med pulsgivare och separat kylfläkt som passar på Brook Crompton 3-fasmotorer. ­Termistorer ingår i priset. Montering på motor sker i vår verkstad.

Som standard använder vi en pulsgivare RI76‑TD från Hengstler.

  • 2048 pulser
  • Utsignal RS422
  • Matning 10–30 V DC
  • Försedd med kabel och tolvpolig kontakt.
  • Även andra varianter kan erbjudas.

Upp till och med storlek 250 kan normalt levereras på ett par dagar. Storlek 280 och större cirka fyra veckors leveranstid.

Läs mer Läs mindre

Busck spännlinjaler

Spännlinjaler finns till motorstorlek 63-355 och används där justerbar montering krävs.

Indirekt drift

Spännlinjaler möjliggör korrekt inställning av remspänningen vid indirekt drivna applikationer. Detta minskar risken för lagerhaveri. Effektiviteten vid remdrift förbättras genom att undvika slirande remmar och för hög friktion.

Direkt drift

Spännlinjaler möjliggör enkel demontering av kopplingar vid direkt drivna applikationer. Det är vid montering viktigt att motor och driven utrustning placeras i rät linje då lagerproblem annars kan uppstå.

Läs mer Läs mindre

Busck motorslädar

En motorsläde är försedd med en ställskruv med vilken motorn förflyttas. När motor och motor­släde monteras för första gången, riktar man upp dem. Det är viktigt att motor och motorsläde placeras i rät linje, annars kan lagerproblem uppstå.

Vid byte av remmar underlättar användande av motorsläde, då du inte behöver ändra upp­riktningen på motorn. Vid indirekt drift möjliggör motorsläden att inställning av remspänning blir korrekt. På så sätt minskar man risken för lager­haveri. Genom att undvika slirande remmar och för hög friktion, förbättras även effektiviteten vid remdrift. Detta är ett första steg mot att få så hög verkningsgrad som möjligt. Vid direkt drift underlättar motorsläden ­demontering av kopplingar.

Läs mer Läs mindre

Termistorrelä TER-7

Många elmotorer är utrustade med termistorer i lindningen för att övervaka lindningstemperaturen. För att kunna ansluta termistorerna krävs ett termistorrelä. Termistorrelät aktiveras omedelbart vid tillslag av matningsspänning. Om en övertemperatur i motorn inträffar stiger motståndet i termistorerna vilket relät känner av och slår om. Relät har en växlande kontakt som kan användas till att bryta en styrspänning eller ge en varningssignal.

Matningssänning 24-230V AC/DC.

2 växlande kontakter.

Läs mer Läs mindre

Bromstillsats

Brook Crompton 3-fasmotorer i aluminium storlek 63–180 kan i efterhand förses med elektromagnetisk skivbroms. Motorerna måste vara förberedda för bromstillsatsen vilket våra lagerförda motorer är. Bromsarna är likströmsbromsar.

Läs mer Läs mindre