Standard 3-fasmotorer

Standard 3-fasmotorer är de mest efterfrågade i vårt breda sortiment. Våra standard 3-fasmotorer används i applikationer där enkelheten i design och produkttillgänglighet är mest avgörande. För dig som söker ekonomiska designlösningar rekommenderar vi motorer i aluminiumhus. Fördelen med motorer i gjutjärn är deras robusthet och uthållighet.

Sedan 2011-06-16 finns inom EU lagkrav på lägsta tillåtna verkningsgrad för de flesta elmotorer som tillverkas inom eller importeras till EU. Vi eftersträvar att kunna erbjuda så energieffektiva elmotorer som möjligt.

Busck 3-fas elmotor verkningsgrad IE4

  • Ersätter befintlig asynkronmotor utan ombyggnad
  • Kräver ej frekvensstyrning
  • Enligt IEC-60034 och 60072
  • 10% lägre förluster än IE3
  • 45% lägre förluster än IE1
  • Samma storlek som Busck IE3-motorer
  • Aluminium storlek 63-160
  • Gjutjärn storlek 160-315
  • Från lager hos Busck

Busck elmotor typ T4A och T4C är en robust och flexibel motor med högsta prestanda, tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet och kvalitet. Motorerna upp­fyller den nya verkningsgradsklassen IE4 enligt IEC 60034-30. Motorerna är gjorda för tuffa driftförhållanden och uppfyller internationella standarderna IEC 60034, AS1359, BS5000 samt direktiven för CE-märkning. Ljudnivån är låg. Busck elmotor typ T4A och T4C har marint typgodkännande från DNV-GL. Motorerna är helkapslade, fläktkylda och med kapslingsklass IP55. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet. Standard 3-fasmotorerna är gjorda för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på beställning. Motorerna kan användas till 60 Hz, vilket även är stämplat på skylten.

Lager med C3-glapp. Motorer i storlek 63–160 har täta lager vilket gör att de kan betraktas som livstidssmorda. Motorer i storlek 180–355 är försedda med smörjnipplar för eftersmörjning. Motorerna är förberedda för SPM-nipplar. Som standard används lager från SKF med fett Mobile Polyrex EM på alla gjutjärns­motorer (typ T4C). Typ T4A är tillverkad i aluminium och har lösa fötter som kan sättas på valfri sida. Typ T4C är tillverkad i gjutjärn med kopplings­dosan på toppen. T4C i storlek 160–280 har avtagbara fötter. Motorerna har dräneringspluggar som enkelt kan tas ur för att förhindra att kondensvatten samlas i motorn. Typ T4C har FL-flänsar på kopplingsdosan. Typ T4A har i fotutförande v-ringstätningar runt axel. Övriga byggformer har radialtätningar. Motorerna är målade med tvåkomponentslack. Typ T4A storlek 80–132 har termokontakter som standard. T4A160 har termistorer som standard. T4C i storlek 160–355 har som standard ­termistorer i lindningen. För termistorer krävs ett utlösningsrelä. Detta finns för matningsspänning 230 eller 400 V.

Läs mer Läs mindre

Busck 3-fas elmotor verkningsgrad IE3

Busck elmotor typ T3A och T3C är en robust och flexibel motor med hög prestanda, tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet och kvalitet. Motorerna uppfyller verkningsgradsklass IE3 enligt IEC 60034-30. Motorerna är gjorda för normala driftförhållanden och uppfyller internationella standarderna IEC 60034, AS1359, BS5000 samt direktiven för CE-märkning. Ljudnivån är låg. Busck elmotor typ MS, T3A och T3C har marint typgodkännande från DNV-GL. Motorerna är helkapslade, fläktkylda och med kapslingsklass IP55. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet. Standard 3-fasmotorerna är gjorda för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på beställning. Motorerna kan användas till 60 Hz, vilket även är stämplat på skylten.

Lager med C3-glapp. Motorer i storlek 56–160 har täta lager vilket gör att de kan betraktas som livstidssmorda. Motorer i storlek 180–355 är försedda med smörjnipplar för eftersmörjning. Som standard används lager från SKF med fett Mobile Polyrex EM på alla gjutjärns­motorer (typ T3C). Typ T3A är tillverkad i aluminium och har lösa fötter som kan sättas på valfri sida. Typ T3C är tillverkad i gjutjärn med kopplingsdosan på toppen. T3C i storlek 160–280 har avtagbara fötter, som även kan flyttas till valfri sida. Motorerna har dräneringspluggar som enkelt kan tas ur för att förhindra att kondensvatten samlas i motorn. Typ T3C har FL-flänsar på kopplingsdosan. Typ T3A har i fotutförande v-ringstätningar runt axel. Övriga byggformer har radialtätningar. Typ T3A storlek 80-132 har termokontakter som standard. T3A160 har termistorer som standard. T3C i storlek 160–355 har som standard termistorer i lindningen. För termistorer krävs ett utlösningsrelä. Detta finns för matningsspänning 230 eller 400 V.

Läs mer Läs mindre

Brook Crompton 3-fas elmotor verkningsgrad IE4

Brook Crompton W gjutjärn är konstruerad för att tåla såväl hård drift som svår driftmiljö. Motorn har rostfri märkskylt, vilket garanterar läsbarheten. Motorn är tillverkad enligt europeisk standard IEC 34-1. Alla W gjutjärnsmotorer är helkapslade, fläktkylda, med kapslingsform IP55, dammsäkert och spolsäkert utförande. Motorn kan på begäran även fås enligt kapslingsform IP65 eller IP56. Motorn är utförd enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorn ökad livslängd och hög driftsäkerhet. Standard 3-fasmotorn är gjord för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på begäran.

Motorn tillverkas i Multi-Mount-utförande med löstagbara fötter. Fötterna kan monteras på tre olika sidor och därigenom kan kopplingsdosan placeras på önskat ställe. Normalt är kopplingsdosan placerad på toppen. Motorn kan även förses med klackar, vilket är fördelaktigt vid fläktdrift. Ytterligare en fördel med Multi-Mount-serien är att andra komponenter som till exempel kontrollpaneler kan monteras på den plana yta som åstadkommes genom att montera extra fötter på motorn. Motorer i storlek 200–355 har lös flänsring, vilket innebär att man kan bygga om en fotmotor till flänsmotor utan att behöva byta lagersköld. Denna serie har även den nya unika fläktkåpan som ger optimal kylning till mycket låg ljudnivå. Motorn är motståndskraftiga mot svåra yttre miljöer genom behandling med fosfatering, korrosionsförhindrande primer och färdigmålning med tvåkomponentlack.

Läs mer Läs mindre

Brook Crompton 3-fas elmotor i gjutjärn verkningsgrad IE3

Brook Crompton typ W i gjutjärn är konstruerad för att tåla såväl hård drift som svår driftmiljö. Motorn har rostfri märkskylt, vilket garanterar läsbarheten. Motorn är tillverkad enligt europeisk standard IEC 34-1. Alla W gjutjärnsmotorer är helkapslade, fläkt­­kylda, med kapslingsform IP55, dammsäkert och spolsäkert utförande. Motorn kan på begäran även fås enligt kapslingsform IP65 eller IP56. Motorn är utförd enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorn ökad livslängd och hög driftsäkerhet. Standard 3-fasmotorn är gjord för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på begäran.

Motorn tillverkas i Multi-Mount-utförande* med löstagbara fötter. Fötterna kan monteras på tre olika sidor och därigenom kan kopplingsdosan placeras på önskat ställe. Normalt är kopplingsdosan placerad på toppen. Motorn kan även förses med klackar, vilket är fördelaktigt vid fläktdrift. Ytterligare en fördel med Multi-Mount-serien är att andra komponenter som till exempel kontrollpaneler kan monteras på den plana yta som man får genom att montera extra fötter på motorn. Motorer i storlek 200–355 har lös flänsring, vilket innebär att man kan bygga om en fotmotor till flänsmotor utan att behöva byta lagersköld. Denna serie har även den nya unika fläktkåpan som ger optimal kylning till mycket låg ljudnivå.

*WP-DF80M har fasta fötter.

Läs mer Läs mindre

Brook Crompton 3-fas elmotor i aluminium verkningsgrad IE3

Brook Cromptons W-serie är en modern motor­serie med hög prestanda vad gäller verkningsgrad och ljudnivå. Motorerna är tillverkade enligt europeisk standard IEC 34-1. Alla motorer är helkapslade, fläktkylda, med kapslingsklass IP55, dammsäkert och spolsäkert utförande. Motorerna kan även fås enligt kapslingsklass IP65 eller IP56 på begäran. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet. Standard 3-fasmotorerna är gjorda för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på beställning. Lager med C3-glapp. Motorerna är försedda med oljetätningsringar (radial) i båda ändar. Motorerna i storlek 63–180 har täta lager som är fettfyllda för många års drift.

Brook Crompton aluminiummotorer tillverkas i Multi-Mount-utförande med löstagbara fötter. Fötterna kan monteras på tre olika sidor och därigenom kan kopplingsdosan placeras på önskat ställe. Normalt är kopplingsdosan placerad på toppen. Motorerna kan även förses med klackar, vilket är fördelaktigt vid fläktdrift. Ytterligare en fördel med Multi-Mount-serien är att andra komponenter som till exempel kontrollpaneler kan monteras på den plana yta som åstadkommes genom att montera extra fötter på motorn. Storlek 200–355 har termistorer. För termistorer krävs ett utlösningsrelä. Detta finns för matningsspänning 230 V eller 400 V.

Läs mer Läs mindre

Siemens SIMOTICS GP General Purpose motorer

General purpose motors with an aluminum enclosure are suitable for a wide range of standard drive tasks in the industrial environment. The design and architecture of the motors ensure maximum flexibility and minimum installation costs. Users benefit from integral lifting eyes, screw-on feet, reinforced bearing end shields with optimum mechanical properties and easily accessible terminal boxes. Encoders, brakes and separately driven fans can also be easily added. Thanks to their especially low weight, they are predestined for applications in pumps, fans and compressors. But they can also be reliably deployed in conveyor systems and lifting gear.

Läs mer Läs mindre

Siemens SIMOTICS SD Severe Duty motorer

The Severe Duty motors with their rugged gray cast iron housing are the first choice for all important applications in normal industrial settings as well as under harsh ambient conditions. They operate reliably in a temperature range from -50 °C to +60 °C. Degrees of protection up to IP66 and a coating system up to C5 (offshore duty) permit operation in humid, dusty or vibrating environments as well as in aggressive atmospheres. This makes them ideally suited for the petrochemical industry and the general process industry. Their design supports optimum heat dissipation and thus enables very compact dimensions. The modular platform concept offers identical handling to the General Purpose series. This results in a shortened engineering phase and simplified spare parts management. SIMOTICS SD motors cover an integrated performance range from 90 W to 1,000 kW.

Läs mer Läs mindre