PM-motorer

PM-motorer (permanentmagnetmotorer) använder magneter för att skapa ett magnetfält, till skillnad ifrån en induktionsmotor där det induceras en ström i rotorn som i sin tur skapar magnetfältet. Det leder till att förlusterna i en PM-motor blir mindre än i en induktionsmotor (asynkronmotor). Lägre förluster innebär att man kan ta ut högre effekter ur en given motorstorlek.

Innomotics permanentmagnetsmotorer

Fördelar:

 • Har synkront varvtal, vilket kan leda till att man inte behöver använda pulsgivare när exakt styrning krävs.
 • Hög verkningsgrad
 • Högt effektuttag
 • Utbytbara med befintliga IEC-motorer
 • Lämplig för höga varvtal (4500rpm och över)
 • Konstant moment vid variabel hastighet

Applikationer:

 • Formsprutning
 • Transportörer
 • Extrudering
 • Fräsmaskiner
 • Hyvelmaskiner
 • Krossar
 • Virkestorkar
 • Hissar
 • Kranar
 • Liftar

Teknisk Information

Information från Innomotics
Läs mer Läs mindre