Generatorer

Vi levererar generatorer för industri och marin. Våra generatorer kommer från Mecc Alte som är en av de ledande tillverkarna i världen av synkrongeneratorer. Mecc Alte erbjuder ett brett utbud från små 2-polsgeneratorer till större 4-polsgeneratorer. Vi lagerhåller upp till 680 kVA men det finns från 1,2 kVA till 2500 kVA.

Mecc Alte T16F och T20F

Enkel design i kombination med ordentlig dimensionering av komponenter gör detta till en ytterst tålig och pålitlig generator. Stator och lagersköldar är tillverkade i ­aluminium. Rotoraxel är i stål C50. Ventilation genom fläkt på rotoraxeln. Kapslingsklass IP23 som standard, IP44 kan fås på begäran. ­Generatorenerna är försedda med engångssmorda lager typ 6205 2RS fram och 6203 2RS bak. Generatorerna levereras omålade. Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Alla lindningar är impregnerade med epoxiharts.

T-generatorerna är reglerade genom ett compound­system och är försedda med borstar. Spänningsnoggrannheten är ± fem procent från tomgång till fullast med effektfaktor 0,8–1 och en varvtalsvariation på fyra procent. ­Spänningen kan justeras genom att ändra luftgapet i transformatorn. Om märklast kopplas in när generatorn går obelastad är det ­transienta spänningsfallet mindre än åtta procent och återhämtningstiden är mindre än 0,1 ­sekunder. Regleringen garanterar att oberoende av varvtal kan aldrig magnetiseringsströmmen nå en nivå som kan vara skadlig. Tillåten överlast är 380 procent under 20 sekunder och 10 procent under en timma var sjätte timma. Generatorerna uppfyller VDE 0875 klass G och MIL I 169-10A. Störningsfilter enligt VDE klass K och MIL STD 461-AB samt andra standarder kan fås på begäran.

T16 och T20 generatorerna kan erhållas i ­önskade spänningar samt med inbyggd lik­riktar­brygga för batteriladdning 12 volt.

Läs mer Läs mindre

Mecc Alte BTP3

BTP3-serien är byggd enligt internationell standard IEC 34-1. Den har hög motorstartkapacitet samt god 1-fasprestanda. Deltakopplad kan den lämna 1-fas 70 procent av 3-faseffekten. Lindningen är av stegförkortad typ. Statorhus är i stål och lagersköldar i aluminium. Rotoraxel är i stål C50. Rotor är i laminerat stål med utpräglade poler för bästa vågform. Tvåpolsversionen har även en dämpningsbur för att förbättra vågformen. Ventilation genom aluminiumfläkt på rotoraxeln. Kapslingsklass IP23 som standard, IP44 och IP45 kan fås på begäran. Engångssmorda kullager typ 6308 2RS fram och 6305 2RS bak. Generator­erna levereras grundmålade.

Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Alla lindningar är impregnerade med epoxiharts. BTP3-serien är compoundreglerad och försedd med borstar. Matningen av reglersystemet sker genom en hjälplindning placerad i statorn i fas med huvudlindningen. Magnetiseringsströmmen som genererar tomgångsspänningen bestäms av antalet varv på transformatorns primärlindning och av transformatorns luftgap. Transformatorns sekundärlindning ligger i serie med huvudlindningen och lägger till den nödvändiga magnetisering som krävs för att hålla fullastspänningen nästan konstant. Spänningsnoggrannheten är ± fyra procent från tomgång till fullast med en varvtalsvariation på fyra procent och balanserad last. Tomgångsspänningen kan justeras ± 10 % genom att ändra luftgapet i transformatorn. Om märk­last inkopplas då generatorn går obelastad och med märkvarvtal är det transienta spänningsfallet mindre än nio procent och återhämtningstiden är mindre än 0,1 sekunder.

Tillåten överbelastning är 300 procent under 20 sekunder, 50 procent under två minuter och 10 procent under en timma var sjätte timma. BTP3 uppfyller VDE 0875 klass G och MIL 169‑10A. Störningsfilter enligt VDE klass N eller K och MIL STD 461‑462A samt andra ­standarder kan fås på begäran.

Läs mer Läs mindre

Mecc Alte ECP3

ECP3-generatorerna är borstlösa med ­elektronisk spänningsreglering. De är mycket funktionssäkra genom noggrann konstruktion och dimensionering av komponenter. Detta ­gäller även den elektroniska spännings­regulatorn som konstruerats efter många års forskning inom detta området. ECP3 har hög motorstartkapacitet. Den har också en varaktig kortslutningsström på över 300 procent av märkströmmen. ECP3 finns som två- och fyrpoliga och kan användas för 50 och 60 Hz. Statorhus är i stål och lagersköldar i aluminium. Rotoraxel är i stål C50. Rotor är i laminerat stål med utpräglade poler för bästa vågform. Tvåpolsversionen har även en dämpningsbur för att förbättra vågformen. Lindningen är av stegförkortad typ för att reducera övertoner i spänningen. Ventilation genom aluminiumfläkt på rotoraxeln. Kapslingsklass IP23 som ­standard, IP44 och IP45 kan fås på begäran. Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Alla lindningar impregnerade med epoxiharts.

ECP3-serien är försedd med elektronisk ­spänningsregulator typ DSR. Spänningsnoggrannheten är ± 1% oberoende av effektfaktor och med en varvtalsvariation på - 15 procent till + 30 procent av nominellt varvtal. Spänningen kan justeras genom att ändra inställningen på potentiometern på spänningsregulatorn eller på en separat potentiometer på 100 kΩ ansluten till spänningsregulatorn. ECP3 kan även förses med en regulator av typ DER1 (se beskrivning av typ ECO / ECP). Om märklast kopplas in då generatorn går obelastad och med märkvarvtal är det transienta spännings­fallet mindre än 15 procent och återhämtningstiden är mindre än 0,2 sekunder till en max avvikelse på ± 3% på nominell spänning. Tillåten överbelastning är 300 procent under 20 sekunder, 50 procent under två minuter och 10 procent under en timma var sjätte timma. ECP3 uppfyller VDE 0875 klass K. Störnings­filter enligt MIL STD 461-462A samt andra ­standarder kan om så önskas fås på begäran.

Läs mer Läs mindre

Mecc Alte ECSO

ECSO-generatorerna är konstruerade för att ge högsta prestanda på flera områden: extremt hög motorstartsförmåga genom ett 3-fas compoundreglersystem i kombination med den mycket noggranna elektroniska spänningsregulatorn AVIR. Denna AVIR kan enkelt anslutas i efterhand till en ECSO-generator. Detta dubbla reglersystem är patenterat. ECSO är borstlösa med roterande fält, utpräglade poler, dämpningsbur och stegförkortad lindning. De kan användas 1-fas eller 3-fas 50 och 60 Hz. Det dubbla reglersystemet ger en extra driftsäkerhet. Om den elektroniska spänningsregulatorn havererar tar compoundsystemet automatiskt över regleringen. AVIR-regulatorn skyddar även mot undervarv genom att minska spänningen i förhållande till varvtalet. ECSO-serien uppfyller internationell standard IEC 34-1. Statorhus i stål och lagersköldar i gjutjärn ger en robust men ändå lätt generator. Rotoraxel är i stål C50. Kapslingsklass IP21 som standard, förutom storlek 28 och 32 som har IP23 som standard. IP44 kan fås på begäran. Generator­erna levereras grundmålade. Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Alla lindningar är impregnerade med epoxiharts.

Reglerkretsen matas av en hjälplindning placerad i statorn ungefär i fas med huvudlindningen. Magnetiseringsströmmen för tomgångsspänningen bestäms av ­transformatorns primärlindning och av transformatorns luftgap. Transformatorns sekundärlindning ligger i serie med huvudlindningen och lägger till den nödvändiga magnetisering som krävs för att upprätthålla nästan konstant utspänning. Med compoundsystemet erhålls en spänningsnoggrannhet på ± 4 procent med en effektfaktor mellan 0,8 och 1 och en varvtalsvariation på 4 procent. Med AVIR-regulatorn ansluten erhålls en spänningsnoggrannhet på ± 1,5 procent med en effektfaktor mellan 0,8–1 och en varvtalsvariation på - 10 procent till + 30 procent. Med compoundsystemet kan tomgångsspänningen justeras ± 10 procent genom att ändra luftgapet i transformatorn. Med AVIR-regulatorn ansluten kan spänningen justeras med trimpotentiometern på regulatorn eller med en yttre potentiometer. Om märklast kopplas in när generatorn går obelastad är det transienta spänningsfallet mindre än elva procent och återhämtningstiden är mindre än 0,15 sekunder. Med AVIR-regulatorn inkopplad är återhämtningstiden ännu kortare. Tillåten överbelastning är 300 procent under 20 sekunder, 50 procent under två minuter och 10 procent i en timma var sjätte timma. Det är möjligt att parallellköra två generatorer av samma typ och effekt genom att parallellkoppla generatorernas magnetiseringslindningar. Med AVIR inkopplad är ett parallelldon nödvändigt. ECSO uppfyller VDE 0875 klass G och N. Störningsfilter enligt andra standarder kan fås på begäran.

Läs mer Läs mindre

Mecc Alte ECO/ECP

ECO-generatorerna är resultatet av flera års forskning och erfarenhet. De garanterar en varaktig kortslutningsström över eller lika med tre gånger märkströmmen. Lindningen är av steg­förkortad typ för att minimera övertoner. ECO-­serien uppfyller internationell standard IEC 34-1. Statorhus i stål och lagersköldar i gjutjärn ger en robust men lätt generator. Rotoraxel är i stål C50. Kapslingsklass IP21 som standard, förutom storlek 28 där IP23 är standard. IP44 kan fås på begäran. Generatorerna levereras grundmålade. Kopplingsdosan på ECO32 finns i högt eller lågt utförande. Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Roterande delar är impregnerade med epoxiharts. Statorn är vakuumimpregnerad. Typ ECO är försedd med elektronisk spänningsregulator. Storlek 28–38 har som standard regulator DSR. Storlek 40–46 har som standard regulator DER1. Regulatorerna är utbytbara mot varandra.

Denna regulator är en avancerad digital elektronisk regulator med enfas avkänning. Regulatorn har undervarvsskydd med justerbar nivå, justerbart överlastskydd med fördröjning, omställning för 50 och 60 Hz, potentiometer för justering av stabilitet samt möjlighet att ansluta yttre potentiometer för att justera spänningen. Med hjälp av ett externt kommunikationskort kan regulatorn kopplas upp mot en PC. Man kan då ändra inställningar, se aktuell status och ladda ner en larmlista.

DER1-regulatorn är en utveckling av regulator DSR. Den har möjlighet för både 3-fas och 1-fasavkänning samt lysdiod för självdiagnostik som indikerar aktuellt drifttillstånd.
Spännings­noggrannheten är ± 1 procent oberoende av effektfaktor och med en varvtalsvariation på - 10 procent till + 30 procent. Spänningen kan justeras ± 5 procent med en potentiometer på regulatorn. En yttre potentiometer på 100 kΩ kan även anslutas för justering av ­spänningen. Om märklast inkopplas då generatorn går obelastad och varvtalet är konstant är det transienta spänningsfallet mindre än 15 procent och återhämtningstiden till ± 3 procent spänningsavvikelse är mindre än 0,3 sekunder. Regulatorerna matas som standard med Mecc Altes välkända MAUX-system. Som tillval kan generatorer i storlek 38–46 förses med PMG.

Tillåten överbelastning är 300 procent under 20 sekunder, 50 procent under två minuter och 10 procent i en timma var sjätte timma. Typ ECO kan arbeta i parallelldrift både med ECO-generatorer och andra generatorer och parallellt med nätet om de är försedda med lämpligt parallelldon som kan fås på begäran upp till 350 kVA och som är standard för effekter från 400 kVA. Om generatorn skall arbeta ­parallellt med nätet kan en elektronisk effektfaktorregulator, PFR 96 / 1 anslutas. ECO uppfyller VDE 0875 klass K. Störningsfilter enligt andra standarder kan fås på begäran.

Läs mer Läs mindre

Mecc Alte S15W och S16W

1-fas borstlösa generatorer har hög ­tillförlitlighet och är underhållsfria eftersom de saknar borstar. De är noggrant konstruerade för att möjliggöra enkel montering ihop med driv­motorn. Generatorerna är konstruerade enligt internationell standard IEC 34-1. Lagersköldarna är tillverkade i aluminium och rotoraxeln i stål C45. Ventilation genom fläkt på rotoraxeln. Kapslingsklass IP21. Tillsats finns för IP23. Engångssmorda kullager typ 6203 2RS. Axeladapter för ombyggnad till B34 tvålagrat utförande finns. Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Alla lindningar är impregnerade med epoxiharts.

Spänningsregleringen sker genom en hjälp­lindning som ligger fasförskjuten i förhållande till huvudlindningen. Hjälplindningen belastas med en kondensator. Likriktning av den inducerade spänningen i rotorn, vilken är en funktion av lastströmmen, ger en god självreglering. Det transienta spänningsfallet är mindre än 10 % då fullast kopplas in och återhämtningstiden är mindre än 0,1 sekunder. Självregleringen gör att generatorn inte tar skada vid drift med för lågt varvtal. Tillåten överbelastning är 10 % under en timma var tredje timma. Generatorerna uppfyller direktiv 89 / 336 ­gällande elektromagnetisk kompabilitet. Störningsfilter enligt VDE0875 klass K. Andra standarder kan fås på begäran.

Ecologizer: Ecologizern är en tillsats som minskar drivmotorns varvtal när ingen effekt tas ut. Detta minskar naturligtvis bränsleförbrukningen och ljudnivån på motorn.

Extra kontrollpanel: Denna kan efter önskemål innehålla olika tillbehör som till exempel startnyckel, elektriska uttag, överlastbrytare, ecologizer, voltmeter samt eventuella relän.

Mecc Alte har utvecklat en patenterad elektronisk spänningsregulator för kondensatorreglerade 1-fasgeneratorer. Regulatorn ger en god spänningsnogrannhet oberoende av varvtals­variationer, belastning och temperatur.

Läs mer Läs mindre

Mecc Alte S16F och S20F

S16F och S20F är 1-fas borstlösa generatorer. De har hög tillförlitlighet och är underhållsfria eftersom de saknar borstar. De är konstruerade enligt internationell standard IEC 34-1. Statorhus och lagersköldar är tillverkade i aluminium. Rotoraxel är i stål C50. Ventilation genom aluminiumfläkt på rotoraxeln. Dämpnings­bur i aluminium för att förbättra vågformen. Kapslingsklass IP23, IP44 kan fås på begäran. Generatorerna har engångssmorda kullager typ 6205 2RS fram och 6203 2RS bak. Generator­erna levereras omålade.

Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Alla lindningar är impregnerade med epoxiharts. Spänningsregleringen sker genom en hjälp­lindning som ligger fasförskjuten i förhållande till huvudlindningen. Hjälplindningen belastas med en kondensator. Likriktning av den inducerade spänningen i rotorn, vilken är en funktion av lastströmmen, ger en god självreglering. Spänningsnoggrannheten är ±5% mellan tomgång och fullast. Det transienta spänningsfallet är mindre än 10% då fullast inkopplas och återhämtningstiden är mindre än 0,1 sekunder. Självregleringen gör att generatorn inte tar skada vid drift med för lågt varvtal. Tillåten överbelastning är 10 % under en timma var tredje timma. Generatorerna uppfyller direktiv 89 / 336 gällande elektromagnetisk kompabilitet. Störningsfilter enligt VDE0875 klass K. Andra standarder kan fås på begäran.

Generatorerna kan erhållas i önskade spänningar samt med inbyggd likriktarbrygga för batteriladdning 12 volt. Mecc Alte har utvecklat en patenterad elektronisk spänningsregulator för kondensator­reglerade 1-fasgeneratorer. Regulatorn ger en god spänningsnoggrannhet oberoende av varvtals­variationer, belastning och temperatur.

Läs mer Läs mindre