1-fasmotorer

För att en elmotor skall vara självstartande krävs ett roterande fält i motorn. I en 3-fasmotor åstadkommes detta genom fasförskjutningen i de tre faserna. I en 1-fasmotor krävs en extra lindning som matas med en spänning fasförskjuten i förhållande till spänningen över huvudlindningen. Denna fasförskjutning kan åstadkommas på olika sätt. 1-fasmotorerna brukar indelas efter sättet att alstra denna fasförskjutning. Klicka på länken för att läsa mer ingående om våra typer av 1-fasmotorer.

1-fasmotorer med lågt startmoment
1-fasmotorer med högt startmoment

Busck MY och ML 1-fas elmotorer

För att en elmotor skall vara självstartande krävs ett roterande fält i motorn. I en 3-fasmotor åstadkommes detta genom ­fasförskjutningen i de tre faserna. I en 1-fasmotor krävs en extra lindning som matas med en spänning fasförskjuten i förhållande till spänningen över huvudlindningen. Denna fasförskjutning kan åstadkommas på olika sätt. 1-fasmotorerna brukar indelas efter sättet att alstra denna fasförskjutning.

Busck MY Driftkondensator – lågt startmoment

En kondensator med låg kapacitans är perma­nent ansluten i serie med hjälplindningen. Startmomentet är lägre än för motorer med startkondensator. Driftprestandan är god. Denna typ är till exempel lämplig till fläktar och centrifugalpumpar. 1-fasmotorer med driftkondensator är till­verkade enligt europeisk standard IEC 34-1. Motor­erna är i aluminium, målade i kulör RAL 9005 och har löstagbara fötter.

Busck ML Start- och driftkondensator – högt startmoment

I detta fall är motorn försedd med två kondensatorer varav den ena bryts bort av en centrifugalbrytare eller ett relä när motorn kommit upp i varv. Kondensatorerna är dimensionerade så att båda i parallellkoppling ger optimala startförhållanden medan den fast inkopplade kondensatorn är dimensionerad med tanke på goda egenskaper i normal drift. 1-fasmotorer med start- och driftkondensator och centrifugalbrytare. Motorerna är tillverkade enligt europeisk standard IEC 34-1. Motorerna är i aluminium och målade i kulör RAL 9005.

Upp till 2,2 kW normalt från lager.

Läs mer Läs mindre