Tilbehør

Hos oss finner du elmotorer, generatorer, frekvensomformere, snekkegir, tannhjulsgir, girmotorer og kjølevæskepumper. Vi har selvfølgelig også tilbehør til disse. Alt fra spennlinjaler, motorsleder og separate kjølevifter til motorvernbrytere.

Busck motorvernbryter

Våre motorvernbrytere er komplette motorvern med mange funksjoner. Type ESM 1 beskytter utstyret mot fasefeil, overbelastning og kortslutning. Med en motorvernbryter kan man også starte og stoppe motoren manuelt.

ESM 1 bygger på et modulsystem med motorvernbryteren som grunn­enhet. Denne kan siden kombineres med kapsling IP41 eller IP55, underspenningsutløsere, hjelpekontakter og annet. Motorvernbryteren er ved 400 V egensikker opp til 6,3 A.

Les mer Les mindre

Busck separate kjølevifter

Separate kjølevifter er tilgjengelige i ulike størrelser, fra 63 opp til 355. Elmotorens eksisterende viftedeksel byttes ut mot den separate kjøleviften, samtidig som den eksisterende viften på motorakselen demonteres. Den separate kjøleviften gir motoren tilstrekkelig kjøling når man regulerer ned turtallet. Dette gir deg en kostnadseffektiv og enkel løsning for kjøling av elmotorer uten å gå på kompromiss med motorytelsen.

Les mer Les mindre

Kurt Maier separate kjølevifter

Separate kjølevifter fra Kurt Maier passer til motorer fra Brook Crompton.

Separate kjølevifter brukes til frekvensomformerdrevne 3-fasemotorer for å gi motoren tilstrekkelig kjøling når turtallet reguleres ned. Elmotorens eksisterende viftedeksel byttes ut mot den separate kjøleviften, samtidig som den eksisterende viften på motorakselen demonteres. Som standard er viftene forsynt med en topolet drivmotor kapslet IP55, isolasjonsklasse F. Størrelse 63 er utstyrt med en 1-fasemotor, mens andre størrelser har 3-fasemotorer som standard. Disse kan imidlertid også kjøres 1-fase ved tilkobling av en kondensator.

Viftene kan leveres med ulike for­lenger­stykker for å passe motorer med for eksempel brems, takometer eller pulsgiver.

Les mer Les mindre

Pulsgiversett for Brook Crompton

Sett (kit) med pulsgiver og separat kjølevifte som passer til Brook Crompton 3-fasemotorer. Termistorer er inkludert i prisen. Montering på motor skjer ved vårt verksted. Som standard bruker vi en pulsgiver RI76‑TD fra Hengstler.

  • 2048 pulser
  • Utsignal RS422
  • Mating 10–30 V DC
  • Utstyrt med kabel og tolvpolet kontakt
  • Også andre varianter kan tilbys
Les mer Les mindre

Busck spennlinjaler

Spennlinjaler er tilgjengelige til motorstørrelse 63–355 og brukes der det er behov for justerbar montering.

Indirekte drift

Spennlinjaler muliggjør korrekt innstilling av reimspenningen ved indirekte drevne applikasjoner. Dette reduserer risikoen for lagerhavari. Effektiviteten ved reimdrift forbedres ved at man unngår slurende reimer og for høy friksjon.

Direkte drift

Spennlinjaler muliggjør enkel demontering av koblinger ved direkte drevne applikasjoner. Ved montering er det viktig at motoren og drivverket plasseres i rett linje, ellers kan det oppstå lagerproblemer.

Les mer Les mindre

Busck motorsleder

Ved indirekte drift muliggjør motorsleden korrekt reimspenning. Dette reduserer risikoen for lagerhavari. Ved å unngå slurende reimer og for høy friksjon forbedres også effektiviteten ved reimdrift. Dette er første steg mot å oppnå så høy virkningsgrad som mulig. Ved direkte drift letter motorsleden demontering av koblinger.

En motorslede er utstyrt med en justeringsskrue til flytting av motoren. Motor og motorslede må rettes inn ved første gangs montering. Det er viktig at motoren og motorsleden plasseres i rett linje, ellers kan det oppstå lagerproblemer.

Les mer Les mindre

Brook Crompton bromstillsats

 

Les mer Les mindre