Generatorer

Vi leverer generatorer til industri og marine. Våre generatorer kommer fra Mecc Alte som er en av de ledende produsentene i verden av synkrone generatorer. Mecc Alte tilbyr et bredt spekter fra små 2-polede generatorer til større 4-polede generatorer. Vi lagerfører opptil 680 kVA, men det er fra 1,2 kVA til 2500 kVA.

Mecc Alte T16F og T20F

Enkel kobling og design i kombinasjon med skikkelig dimensjonering av komponentene gjør dette til en ytterst holdbar og pålitelig generator.

Stator og lagerskjold er produsert i aluminium. Drivakselen er i stål C50. Ventilasjon gjennom vifte på drivakselen. Kapslingsklasse IP23 som standard; IP44 kan leveres på forespørsel. Generatorene er utstyrt med engangssmurte lagre av type 6205 2RS foran og 6203 2RS bak. Generatorene leveres ulakkert. Generatorene er fremstilt i henhold til isolasjonsklasse H. Alle viklinger er impregnert med epoksiharpiks. T-generatorene er regulert med et kompoundsystem og er utstyrt med børster. Spenningsnøyaktigheten er ± 5 prosent fra tomgang til full last med effektfaktor 0,8–1 og en turtallsvariasjon på 4 prosent. Spenningen kan justeres ved å endre luftgapet i transformatoren. Om merkelasten kobles inn når generatoren går ubelastet, er det transiente spenningsfallet mindre enn 8 prosent, og gjenopphentingstiden er mindre enn 0,1 sekund. Reguleringen garanterer at magnetiseringsstrømmen aldri kan nå et skadelig nivå uavhengig av turtallet. Tillatt overlast er 380 prosent i 20 sekunder og 10 prosent i løpet av én time hver sjette time.

Generatorene oppfyller VDE 0875 klasse G og MIL I 169-10A. Støyfilter i henhold til VDE klasse K og MIL STD 461-AB samt andre standarder kan leveres på forespørsel. T16- og T20-generatorene kan anskaffes i ønskede spenninger og med innebygd likeretterbrygge for en batteribelastning på 12 volt.

Les mer Les mindre

Mecc Alte BTP3

BTP3-serien er konstruert i henhold til europeisk standard IEC 34-1. Den har høy motorstartkapasitet og god 1-faseytelse. Deltakoblet kan den gi en 1-fase 70 prosent av 3-faseeffekten. Viklingen er av en type med trinnvis forkorting.

Statorhus er i stål og lagerskjold i aluminium. Drivakselen er i stål C50. Rotoren er i laminert stål med tydelige poler for beste bølgeform. Topol-versjonen har også et «dempebur» for å forbedre bølgeformen. Ventilasjon via aluminiumsvifte på drivakselen. Kapslingsklasse IP23 som standard, IP44 og IP45 kan leveres på forespørsel. Engangssmurte kulelagre av type 6308 2RS foran og 6305 2RS bak. Generatorene leveres med grunnlakkering. Generatorene er fremstilt i henhold til isolasjonsklasse H. Alle viklinger er impregnert med epoksiharpiks. BTP3-serien er kompoundregulert og utstyrt med børster. Matingen av reguleringssystemet skjer med en hjelpevikling plassert i statoren i fase med hovedviklingen. Magnetiseringsstrømmen som genererer tomgangsspenningen bestemmes av turtallet på transformatorens primærvikling og av transformatorens luftgap. Transformatorens sekundærvikling ligger på linje med hovedviklingen og legger til magnetiseringen som trengs for å holde fullast-spenningen nesten konstant. Spenningsnøyaktigheten er ± 4 prosent fra tomgang til full last med en turtallsvariasjon på 4 prosent og balansert last. Tomgangsspenningen kan justeres ± 10 % ved å endre luftgapet i transformatoren. Dersom merke­lasten kobles inn når generatoren går ubelastet og med merketurtall, er det transiente spenningsfallet mindre enn ni prosent, og gjenopphentingstiden blir mindre enn 0,1 sekund. Tillatt overlast er 300 prosent i 20 sekunder, 50 prosent i to minutter og 10 prosent i løpet av én time hver sjette time.

BTP3 oppfyller VDE 0875 klasse G og MIL 169‑10A. Støyfilter i henhold til VDE klasse N eller K og MIL STD 461‑462A samt andre standarder kan leveres på forespørsel.

Les mer Les mindre

Mecc Alte ECP3

ECP3-generatorene er børsteløse med elektronisk spenningsregulering. De er svært funksjonssikre takket være en nøyaktig konstruksjon og dimensjonering av komponentene. Dette gjelder også den elektroniske spenningsregulatoren, som er konstruert etter mange års forskning på området. ECP3 har høy motorstartkapasitet. Den har også en permanent kortslutningsstrøm på over 300 prosent av merkestrømmen. ECP3 er tilgjengelig som to- og firepolet og kan brukes for 50 og 60 Hz.

Statorhus er i stål og lagerskjold i aluminium. Drivakselen er i stål C50. Rotoren er i laminert stål med tydelige poler for beste bølgeform. Topol-versjonen har også et «dempebur» for å forbedre bølgeformen. Viklingen er av trinnvis forkortet type for å redusere overtoner i spenningen. Ventilasjon via aluminiumsvifte på drivakselen. Kapslingsklasse IP23 som standard; IP44 og IP45 kan leveres på forespørsel. Generatorene er fremstilt i henhold til isolasjonsklasse H. Alle viklinger er impregnert med epoksiharpiks. ECP3-serien er utstyrt med elektronisk spenningsregulator type SR7 / 1. Spenningsnøyaktigheten er ± 2 prosent, uavhengig av effektfaktor, og med en turtallsvariasjon på - 15 prosent til + 30 prosent av nominelt turtall. Spenningen kan justeres ved å endre innstillingen på potensiometeret på spenningsregulatoren eller på et separat potensiometer på 100 kΩ tilkoblet spenningsregulatoren. ECP3 kan også utstyres med en regulator av type UVR6 (se beskrivelse av type ECP). Dersom merkelasten kobles inn når generatoren går ubelastet og med merketurtall, er det transiente spenningsfallet mindre enn 15 prosent, og gjenopphentingstiden blir mindre enn 0,2 sekund. Tillatt overlast er 300 prosent i 20 sekunder, 50 prosent i to minutter og 10 prosent i løpet av én time hver sjette time.

ECP3 oppfyller VDE 0875 klasse K. Støyfilter i henhold til MIL STD 461-462A samt andre standarder kan leveres på forespørsel.

Les mer Les mindre

Mecc Alte ECSO

ECSO-generatorene er konstruert for å gi høyeste ytelse på flere områder: svært høy motorstartevne gjennom et 3-fase kompoundreguleringssystem i kombinasjon med den svært nøyaktige elektroniske spenningsregulatoren AVIR. Denne AVIR-en kan enkelt kobles til en ECSO-generator i ettertid. Dette doble reguleringssystemet er patentert. ECSO er børsteløse med roterende felter, tydelige poler, «dempebur» og trinnforkortet vikling. De kan brukes 1-fase eller 3-fase 50 og 60 Hz. Det doble reguleringssystemet gir ekstra driftssikkerhet. Dersom den elektroniske spenningsregulatoren havarerer, tar kompoundsystemet automatisk over reguleringen. AVIR-regulatoren beskytter også mot for lav hastighet ved å redusere spenningen i forhold til turtallet. ECSO-serien oppfyller internasjonal standard IEC 34-1.

Statorhus i stål og lagerskjold i støpejern gir en robust, men likevel lett generator. Drivakselen er i stål C50. Kapslingsklasse IP21 som standard foruten størrelse 28 og 32, som har IP23 som standard. IP44 kan leveres på forespørsel. Generatorene leveres med grunnlakkering. Generatorene er fremstilt i henhold til isolasjonsklasse H. Alle viklinger er impregnert med epoksiharpiks. Reguleringskretsen mates av en hjelpevikling plassert i statoren omtrent i fase med hovedviklingen. Magnetiseringsstrømmen før tomgangsspenningen bestemmes av transformatorens primærvikling og transformatorens luftgap. Transformatorens sekundærvikling ligger på linje med hovedviklingen og legger til magnetiseringen som trengs for å opprettholde nesten konstant spenning. Med kompoundsystemet oppnås en spenningsnøyaktighet på ± 4 prosent med en effektfaktor mellom 0,8 og 1 og en turtallsvariasjon på 4 prosent. Med AVIR-regulatoren oppnås en spenningsnøyaktighet på ± 1,5 prosent med en effektfaktor mellom 0,8 og 1 og en turtallsvariasjon på – 10 til + 30 prosent. Med kompoundsystemet kan tomgangsspenningen justeres ± 10 % ved å endre luftgapet i transformatoren. Med AVIR-regulatoren tilkoblet kan spenningen justeres med trimpotensiometeret på regulatoren eller med et ytre potensiometer. Om merkelasten kobles inn når generatoren går ubelastet, er det transiente spenningsfallet mindre enn elleve prosent, og gjenopphentingstiden er mindre enn 0,15 sekund. Med AVIR-regulatoren innkoblet er gjenopphentingstiden enda kortere. Tillatt overlast er 300 prosent i 20 sekunder, 50 prosent i to minutter og 10 prosent i én time hver sjette time. Det er mulig å parallellkjøre to generatorer av samme type og effekt ved å parallellkoble generatorenes magnetiseringsviklinger. Med AVIR innkoblet er det nødvendig med en parallellkontakt.

ECSO oppfyller VDE 0875 klasse G og N. Støyfilter i henhold til andre standarder kan leveres på forespørsel.

Les mer Les mindre

Mecc Alte ECO/ECP

ECO-generatorene er resultatet av flere års forskning og erfaring. De garanterer en permanent kortslutningsstrøm over eller likt med tre ganger merkestrømmen. Viklingen er av trinnvis forkortet type for å redusere overtoner. ECO-serien oppfyller internasjonal standard IEC 34-1.

Statorhus i stål og lagerskjold i støpejern gir en robust, men lett generator. Drivakselen er i stål C50. Kapslingsklasse IP21 som standard foruten størrelse 28, der IP23 er standard. IP44 kan leveres på forespørsel. Generatorene leveres med grunnlakkering. Koblingsboksen på ECO32 er tilgjengelig i høy eller lav utførelse. Generatorene er fremstilt i henhold til isolasjonsklasse H. Roterende deler er impregnert med epoksiharpiks. Statoren er vakuumimpregnert. Type ECO er utstyrt med elektronisk spenningsregulator. To ulike regulatorer er tilgjengelige: UVR6 og SR7-2. Disse er gjensidig utskiftbare.

SR7-2

Denne regulatoren er en avansert elektronisk regulator med integrerte kretser og hybrid­kretser. Den er konstruert med tanke på små dimensjoner, lave kostnader og høy pålitelighet, noe som alle Mecc Altes regulatorer er kjent for. Regulatoren har vern mot for lav hastighet med justerbart nivå, justerbart overlastvern med forsinkelse, omstilling for 50 og 60 Hz, potensiometer for justering av stabilitet og mulighet til å koble til ytre potensiometere for å justere spenningen.

UVR6

UVR6-regulatoren er konstruert med samme teknologi og karakteristikk som SR7-2. Den har dessuten mulighet for både 3-fase- og 1-faseregulering samt lysdioder for selvdiagnostikk som indikerer aktuell driftstillatelse. En grønn lysdiode indikerer normal drift. En rød lysdiode indikerer at vernet mot for lav hastighet er aktivert. En gul lysdiode indikerer at overlastvernet er aktivert. Som ekstra tilbehør kan en separat enhet, SPD 96 / A, tilkobles for å vise generatorens driftstillatelse på et annet sted. Spenningsnøyaktigheten er ± 1 prosent, uavhengig av effektfaktor, og med en turtallsvariasjon på - 10 prosent til + 30 prosent. Spenningen kan justeres ± 5 prosent med et potensiometer på regulatoren. Et ytre potensiometer på 100 kΩ kan også tilkobles for å justere spenningen. Om merkelasten kobles inn mens generatoren går ubelastet, og turtallet er konstant, er det transiente spenningsfallet mindre enn 15 prosent, og gjenopphentingstiden til ± 3 prosent spenningsavvik er 0,2 sekund for effekter opp til 300 kVA, og for høyere effekter 0,3 sekund.

Tillatt overlast er 300 prosent i 20 sekunder, 50 prosent i to minutter og 10 prosent i én time hver sjette time. Type ECO kan jobbe i parallelldrift både med ECO-generatorer og andre generatorer og parallelt med nettet om de er forsynt med en egnet parallellkontakt, som kan leveres på forespørsel opp til 350 kVA, og som er standard for effekter fra 400 kVA. Dersom generatoren skal jobbe parallelt med nettet, kan man koble til en elektronisk effektfaktorregulator, PFR 96 / 1.

ECO oppfyller VDE 0875 klasse K. Støyfilter i henhold til andre standarder kan leveres på forespørsel.

Les mer Les mindre

Mecc Alte S15W och S16W

1-fase børsteløse generatorer har høy pålitelighet og er vedlikeholdsfrie, siden de mangler børster. De er nøyaktig konstruert for å muliggjøre enkel montering sammen med drivmotoren. Generatorene er konstruert i henhold til internasjonal standard IEC 34-1.

Lagerskjoldene er fremstilt i aluminium, og drivakselen i stål C45. Ventilasjon med vifte på drivakselen. Kapslingsklasse IP21. Tilsats er tilgjengelig for IP23. Engangssmurte kulelagre type 6203 2RS. Akslingsdapter for ombygging til B34, tolags utførelse, er tilgjengelig. Generatorene er fremstilt i henhold til isolasjonsklasse H. Alle viklinger er impregnert med epoksiharpiks. Spenningsreguleringen foregår ved hjelp av en hjelpevikling som ligger faseforskjøvet i forhold til hovedviklingen. Hjelpeviklingen belastes med en kondensator. Likeretting av den induserte spenningen i rotoren, som er en funksjon av laststrømmen, gir god selvregulering. Det transiente spenningsfallet er mindre enn 10 % når full last kobles inn, og gjenopphentingstiden er mindre enn 0,1 sekund. Selvreguleringen gjør at generatoren ikke tar skade ved drift med for lavt turtall. Tillatt overbelastning er 10 % i én time hver tredje time.

Generatorene oppfyller direktiv 89 / 336 om elektromagnetisk kompatibilitet. Støyfilter i henhold til VDE0875 klasse K. Andre standarder kan leveres på forespørsel.

Mecc Alte har utviklet en patentert elektronisk spenningsregulator for kondensatorregulerte 1-fasegeneratorer. Regulatoren gir god spenningsnøyaktighet, uavhengig av turtalls­variasjoner, belastning og temperatur.

Ekstrautstyr

Ecologizer: Ecologizeren er en tilsats som reduserer drivmotorens turtall når ingen effekt tas ut. Dette reduserer naturligvis motorens drivstofforbruk og lydnivå.
Ekstra kontrollpanel: Dette kan etter ønske inneholde ulike tilbehør, for eksempel startnøkkel, elektriske uttak, overlastbryter, ecologizer, voltmeter og eventuelle releer.

Les mer Les mindre

Mecc Alte S16F och S20F

S16F og S20F er 1-fasede børsteløse generatorer. De har høy pålitelighet og er vedlikeholdsfrie, siden de mangler børster. De er konstruert i henhold til internasjonal standard IEC 34-1.

Statorhus og lagerskjold er produsert i aluminium. Drivakselen er i stål C50. Ventilasjon med aluminiumsvifte på drivakselen. Dempe­bur i aluminium for å forbedre bølgeformen. Kapslingsklasse IP23 og IP44 kan leveres på forespørsel. Generatorene har engangssmurte kulelagre av type 6205 2RS foran og 6203 2RS bak. Generatorene leveres ulakkert. Generatorene er fremstilt i henhold til isolasjonsklasse H. Alle viklinger er impregnert med epoksiharpiks. Spenningsreguleringen foregår ved hjelp av en hjelpe­vikling som ligger faseforskjøvet i forhold til hovedviklingen. Hjelpeviklingen belastes med en kondensator. Likeretting av den induserte spenningen i rotoren, som er en funksjon av laststrømmen, gir god selvregulering. Spenningsnøyaktigheten er ± 5 prosent mellom tomgang og full last. Det transiente spenningsfallet er mindre enn 10 % når full last kobles inn, og gjenopphentingstiden er mindre enn 0,1 sekund. Selvreguleringen gjør at generatoren ikke tar skade ved drift med for lavt turtall. Tillatt overbelastning er 10 % i én time hver tredje time.

Generatorene oppfyller direktiv 89 / 336 om elektromagnetisk kompatibilitet. Støyfilter i henhold til VDE0875 klasse K. Andre standarder kan leveres på forespørsel.

Mecc Alte har utviklet en patentert elektronisk spenningsregulator for kondensatorregulerte 1-fasegeneratorer. Regulatoren gir god spenningsnøyaktighet, uavhengig av turtalls­variasjoner, belastning og temperatur.

Ekstrautstyr

Generatorene kan anskaffes i ønskede spenninger og med innebygd likeretterbrygge for en batteribelastning på 12 volt.

Les mer Les mindre