1-fasemotorer

For at en elektrisk motor skal være selvstartende, kreves et roterende felt i motoren. I en trefasemotor oppnås dette ved faseforskyvning i de tre fasene. I en 1-faset motor kreves det en ekstra vikling som forsynes med en spenningsfaseskiftet i forhold til spenningen over hovedviklingen. Dette faseskiftet kan oppnås på forskjellige måter. 1-fasemotorene er vanligvis delt i henhold til måten å generere dette faseforskyvningen. Klikk på lenken for å lese mer om våre typer 1-fase motorer.

Busck 1-fasemotorer MY og ML

For at en elmotor skal være selvstartende må den ha et dreiefelt. I en 3-fasemotor oppnår man dette med en forskyvning av de tre fasene. I en 1-fasemotor kreves en ekstra vikling som mates med en spenning faseforskjøvet i forhold til spenningen over hovedviklingen. Denne faseforskyvningen kan oppnås på forskjellige måter. 1-fasemotorene deles gjerne inn etter den måten en slik faseforskyvning genereres på.

Busck MY 1-fasemotorer med lavt startmoment

En kondensator med lav kapasitans er perma­nent tilkoblet på linje med hjelpeviklingen. Startmomentet er lavere enn for motorer med startkondensator. Driftsytelsen er god. Denne typen egner seg for eksempel til vifter og sentrifugalpumper. 1-fasemotorer med driftskondensatorer er frem­stilt i henhold til europeisk standard IEC 34-1. Motor­ene er av aluminium, svartlakkerte og med avtakbare føtter.

Busck ML 1-fasemotorer med høyt startmoment

Dersom motoren har start- og driftskondensator, er den utstyrt med to kondensatorer, hvorav den ene brytes ned av en sentrifugalbryter eller et relé når motoren er kommet opp i et visst turtall. Kondensatorene er dimensjonert slik at begge i parallellkobling gir optimale startforhold, mens den fast innkoblede kondensatoren er dimensjonert for å ha gode egenskaper i normal drift. 1-fasemotorer med start- og driftskondensator og sentrifugalbryter. Motorene er fremstilt i henhold til europeisk standard IEC 34-1. Motorene er av aluminium og lakkert i fargen RAL 9005.

Teknisk informasjon

Datablader og tegninger
Les mer Les mindre