Halv dag

ca 50 gravlys på en mørk speilblank overflate