Gjenvinning

Når en elmotor er uttjent, skal den tas om hånd ifølge gjeldende nasjonale forskrifter. Alle dens komponenter skal gjenvinnes i den grad det er mulig.

Hovedkomponentene i våre elmotorer er støpejern (hus), stål (aksel, stator og rotorkjerne, smådeler), aluminium (hus, rotor), kobber (spoler), plast (isolasjonsmateriale som polyamid, polypropen osv.), elastomerer og asbestfrie tetningsmaterialer. Elektroniske komponenter som omformere, enkodere og lignende håndteres separat. Olje og fett skal gjenvinnes på korrekt måte og ikke slippes ut i naturen! Følg produsentens instruksjoner for den aktuelle oljen.

For å gjøre det lettere for deg som kunde tar vi kostnadsfritt imot elmotorer som skal gjenvinnes.