Bildbank

I vår bildbank finns fotografier och illustrationer som du kan använda i din marknadsföring. Alla bilder i vår bildbank är fria att använda i alla sammanhang som rör Busck och våra produkter, i övrigt krävs tillstånd från marknadsavdelningen. Busck ska alltid anges som källa och vi vill att bilderna behålls i sin ursprungliga form, det vill säga inte retuscheras eller drastiskt ändras på andra sätt.

Om du saknar en produktbild, eller önskar ett annat filformat, kan du kontakta vår marknadsavdelning. I vår webbutik finns bilder anpassade för webb att ladda ner. Vår logotyp finns även att ladda ner i flera varianter.

Det är enkelt att ladda ner bilder från bildbanken. Högerklicka på aktuell länk och välj ”Spara länk som” eller ”Spara mål som” – det beror på vilken webbläsare du har. I mobila enheter trycker du på länken och håller nere tills du får upp alternativ om att ”Spara bild” eller ”Ladda ner fil”.