Köp- och leveransvillkor

Innan ditt köp från oss på Busck, vill vi att du läser igenom våra köp- och leveransvillkor.

Priser

Priser anges i vår webbutik och gäller ex works Kållered om inte annat avtalas. (Fritt Kållered)

LEVERANSBESTÄMMELSER

För leverans gäller Allmänna leverans- bestämmelser NL17. Se Teknikföretagens webbplats för mer information: www.teknikforetagen.se.

Garanti

Vi lämnar ett års garanti på våra produkter.

Emballage

Originalemballage från tillverkare ingår men ytterligare emballage för att skydda leveranser under transport debiteras. Alla lastpallar och pallkragar debiteras och återtages ej.

RETURER OCH REKLAMATIONER

Innan eventuell retur skall Busck meddelas. Busck mailar då ut en returblankett som skall bifogas godset.

Inga kostnader för returfrakter accepteras utan att detta först avtalats.