Köp- och leveransvillkor

Innan ditt köp från oss på Busck, vill vi att du läser igenom våra köp- och leveransvillkor.

Köpvillkor

Angivna priser gäller fritt vårt lager i Kållered, Göteborg. Priserna inkluderar emballage men inte mervärdeskatt. Kopparpristillägg tillkommer inte. Alla lastpallar och pallkragar debiteras och återtages inte. Rätt till ändring av konstruktion, tekniska data, mått och priser utan föregående meddelande förbehålles.

Garanti

Vi lämnar ett års garanti på våra produkter, förutom Brook Cromptons produkter som har två års garanti.

Personuppgifter

Vi lagrar dina företags- och adressuppgifter och liknande kontaktuppgifter. Dessutom lagras uppgifter om inköp, sammanlagt orderbelopp och artikelantal. Uppgifterna används av oss på Busck för fullgörande av såväl våra som dina rättigheter och förpliktelser, och för att utgöra underlag för information som nyhetsbrev och dylikt.

Information med stöd av uppgifterna i registret kan överföras till dig via e-post endast av oss på Busck. Uppgifterna lämnas aldrig ut till andra företag, vare sig för marknadsföring eller i annat syfte. Läs gärna vår Integritetspolicy om du vill veta mer.

Leveransvillkor

För leverans gäller Allmänna leveransbestämmelser NL 17. Se Teknikföretagens webbplats för mer information.