Energieffektiv elmotor från Busck

Busck 3-fasmotor verkningsgrad IE4

Busck elmotor typ T4A och T4C är en robust och flexibel motor med högsta prestanda, tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet och kvalitet. Motorerna upp­fyller den nya verkningsgradsklassen IE4 enligt IEC 60034-30. Motorerna är gjorda för tuffa driftförhållanden och uppfyller internationella standarderna IEC 60034, AS1359, BS5000 samt direktiven för CE-märkning. Ljudnivån är låg. Busck elmotor typ T4A och T4C har marint typgodkännande från DNV-GL. Motorerna är helkapslade, fläktkylda och med kapslingsklass IP55. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet. Standard 3-fasmotorerna är gjorda för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på beställning. Motorerna kan användas till 60 Hz, vilket även är stämplat på skylten.

Lager med C3-glapp. Motorer i storlek 63–160 har täta lager vilket gör att de kan betraktas som livstidssmorda. Motorer i storlek 180–355 är försedda med smörjnipplar för eftersmörjning. Motorerna är förberedda för SPM-nipplar. Som standard används lager från SKF med fett Mobile Polyrex EM på alla gjutjärns­motorer (typ T4C). Typ T4A är tillverkad i aluminium och har lösa fötter som kan sättas på valfri sida. Typ T4C är tillverkad i gjutjärn med kopplings­dosan på toppen. T4C i storlek 160–280 har avtagbara fötter. Motorerna har dräneringspluggar som enkelt kan tas ur för att förhindra att kondensvatten samlas i motorn. Typ T4C har FL-flänsar på kopplingsdosan. Typ T4A har i fotutförande v-ringstätningar runt axel. Övriga byggformer har radialtätningar. Motorerna är målade med tvåkomponentslack. Typ T4A storlek 80–132 har termokontakter som standard. T4A160 har termistorer som standard. T4C i storlek 160–355 har som standard ­termistorer i lindningen. För termistorer krävs ett utlösningsrelä. Detta finns för matningsspänning 230 eller 400 V.

Läs mer Read less

Prisvärd elmotor direkt från lager

Busck 3 phase IE3 efficient

Busck elmotor typ T3A och T3C är en robust och flexibel motor med hög prestanda, tillverkad för att tåla den skandinaviska industrins hårda krav på driftsäkerhet och kvalitet. Motorerna uppfyller verkningsgradsklass IE3 enligt IEC 60034-30. Motorerna är gjorda för normala driftförhållanden och uppfyller internationella standarderna IEC 60034, AS1359, BS5000 samt direktiven för CE-märkning. Ljudnivån är låg. Busck elmotor typ MS, T3A och T3C har marint typgodkännande från DNV-GL. Motorerna är helkapslade, fläktkylda och med kapslingsklass IP55. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet. Standard 3-fasmotorerna är gjorda för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på beställning. Motorerna kan användas till 60 Hz, vilket även är stämplat på skylten.

Lager med C3-glapp. Motorer i storlek 56–160 har täta lager vilket gör att de kan betraktas som livstidssmorda. Motorer i storlek 180–355 är försedda med smörjnipplar för eftersmörjning. Som standard används lager från SKF med fett Mobile Polyrex EM på alla gjutjärns­motorer (typ T3C). Typ T3A är tillverkad i aluminium och har lösa fötter som kan sättas på valfri sida. Typ T3C är tillverkad i gjutjärn med kopplingsdosan på toppen. T3C i storlek 160–280 har avtagbara fötter, som även kan flyttas till valfri sida. Motorerna har dräneringspluggar som enkelt kan tas ur för att förhindra att kondensvatten samlas i motorn. Typ T3C har FL-flänsar på kopplingsdosan. Typ T3A har i fotutförande v-ringstätningar runt axel. Övriga byggformer har radialtätningar. Typ T3A storlek 80-132 har termokontakter som standard. T3A160 har termistorer som standard. T3C i storlek 160–355 har som standard termistorer i lindningen. För termistorer krävs ett utlösningsrelä. Detta finns för matningsspänning 230 eller 400 V.

Läs mer Read less

Super Premium from Brook Crompton

Brook Crompton 3-phase cast iron IE4 efficient

The W cast iron motor range covers products with outputs from as little as 0.75kW to 400kW in frame sizes 80 to 355L. They are suitable for use within a diverse range of applications from food and drink to china clay production. From roller table drives to refrigeration.

Many applications often have adverse operating conditions including repeated starting and occasional overloading; the W cast iron range is well suited to these situations.

Läs mer Read less

Electric motor manufactured in Europe

Brook Crompton 3-phase cast iron IE3 efficient

The W cast iron motor range covers products with outputs from as little as 0.75kW to 400kW in frame sizes 80 to 355L. They are suitable for use within a diverse range of applications from food and drink to china clay production. From roller table drives to refrigeration.

Many applications often have adverse operating conditions including repeated starting and occasional overloading; the W cast iron range is well suited to these situations.

Läs mer Read less

Aluminiummotor från Brook Crompton

Brook Crompton 3-fasmotor i aluminium verkningsgrad IE3

Brook Cromptons W-serie är en modern motor­serie med hög prestanda vad gäller verkningsgrad och ljudnivå. Motorerna är tillverkade enligt europeisk standard IEC 34-1. Alla motorer är helkapslade, fläktkylda, med kapslingsklass IP55, dammsäkert och spolsäkert utförande. Motorerna kan även fås enligt kapslingsklass IP65 eller IP56 på begäran. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet. Standard 3-fasmotorerna är gjorda för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på beställning. Lager med C3-glapp. Motorerna är försedda med oljetätningsringar (radial) i båda ändar. Motorerna i storlek 63–180 har täta lager som är fettfyllda för många års drift.

Brook Crompton aluminiummotorer tillverkas i Multi-Mount-utförande med löstagbara fötter. Fötterna kan monteras på tre olika sidor och därigenom kan kopplingsdosan placeras på önskat ställe. Normalt är kopplingsdosan placerad på toppen. Motorerna kan även förses med klackar, vilket är fördelaktigt vid fläktdrift. Ytterligare en fördel med Multi-Mount-serien är att andra komponenter som till exempel kontrollpaneler kan monteras på den plana yta som åstadkommes genom att montera extra fötter på motorn. Storlek 200–355 har termistorer. För termistorer krävs ett utlösningsrelä. Detta finns för matningsspänning 230 V eller 400 V.

Läs mer Read less

Skydd mot fasfel, överbelastning och kortslutning

Busck motorskyddsbrytare

Våra motorskyddsbrytare är ett komplett motorskydd med många möjligheter. Typ ESM 1 skyddar utrustningen mot fasfel, överbelastning och kortslutning. Med en motorskyddsbrytare kan man även starta och stoppa motorn manuellt.

ESM 1 bygger på ett modulsystem med motorskyddsbrytaren som grund­enhet. Denna kan sedan kombineras med kapsling IP41 eller IP55, underspänningsutlösare, hjälpkontakter och annat. Motorskyddsbrytaren är vid 400 V egensäker upp till 6,3 A.

Läs mer Read less

Kompromissa inte med motorprestanda

Busck Forced Ventilation Units

Busck separata kylfläktar finns tillgängliga i storlekar 63–355. De används till frekvens­omriktar­drivna 3-fasmotorer för att ge motorn tillräcklig kylning då varvtalet regleras ner. Elmotorns befintliga fläktkåpa byts ut mot den separata kylfläkten samtidigt som den befintliga fläkten på motoraxeln demonteras.

Buscks separata kylfläktar finns till Busck typ MS / ME och TA.

Läs mer Read less

En kostnadseffektiv och enkel lösning

Kurt Maier Forced Ventilation Units

Separata kylfläktar från Kurt Meier passar till motorer från Brook Crompton.

Separata kylfläktar används till frekvens­omriktardrivna 3-fasmotorer för att ge motorn tillräcklig kylning då varvtalet regleras ner. Elmotorns befintliga fläktkåpa byts ut mot den separata kylfläkten samtidigt som den befintliga fläkten på motoraxeln demonteras. Som standard är fläktarna försedda med en tvåpolig drivmotor kapslad IP55, isolationsklass F. Storlek 63 är utrustad med en 1-fasmotor medan övriga storlekar som standard har 3-fasmotorer. Dessa kan dock även köras 1-fas genom inkoppling av en kondensator.

Fläktarna kan levereras med olika för­längnings­stycken för att passa motorer med exempelvis broms, tachometer eller pulsgivare.

Läs mer Read less

Kontrollera motorns varvtal

Pulsgivarkit för Brook Crompton

En pulsgivare används när man vill ha exakt kontroll av motorns varvtal. Den monteras på motorn. Pulsgivare finns med olika antal pulser per varv, beroende på önskad noggrannhet.
Kit med pulsgivare och separat kylfläkt som passar på Brook Crompton 3-fasmotorer. ­Termistorer ingår i priset. Montering på motor sker i vår verkstad.

Som standard använder vi en pulsgivare RI76‑TD från Hengstler.

  • 2048 pulser
  • Utsignal RS422
  • Matning 10–30 V DC
  • Försedd med kabel och tolvpolig kontakt.
  • Även andra varianter kan erbjudas.

Upp till och med storlek 250 kan normalt levereras på ett par dagar. Storlek 280 och större cirka fyra veckors leveranstid.

Läs mer Read less

Minska risken för lagerhaveri

Busck spännlinjaler

Spännlinjaler finns till motorstorlek 63-355 och används där justerbar montering krävs.

Indirekt drift

Spännlinjaler möjliggör korrekt inställning av remspänningen vid indirekt drivna applikationer. Detta minskar risken för lagerhaveri. Effektiviteten vid remdrift förbättras genom att undvika slirande remmar och för hög friktion.

Direkt drift

Spännlinjaler möjliggör enkel demontering av kopplingar vid direkt drivna applikationer. Det är vid montering viktigt att motor och driven utrustning placeras i rät linje då lagerproblem annars kan uppstå.

Läs mer Read less

Vid rembyte underlättar en motorsläde

Busck motorslädar

En motorsläde är försedd med en ställskruv med vilken motorn förflyttas. När motor och motor­släde monteras för första gången, riktar man upp dem. Det är viktigt att motor och motorsläde placeras i rät linje, annars kan lagerproblem uppstå.

Vid byte av remmar underlättar användande av motorsläde, då du inte behöver ändra upp­riktningen på motorn. Vid indirekt drift möjliggör motorsläden att inställning av remspänning blir korrekt. På så sätt minskar man risken för lager­haveri. Genom att undvika slirande remmar och för hög friktion, förbättras även effektiviteten vid remdrift. Detta är ett första steg mot att få så hög verkningsgrad som möjligt. Vid direkt drift underlättar motorsläden ­demontering av kopplingar.

Läs mer Read less

Protection against over temperature damage to motor windings

TH415

The relay energises immediately on application of the desired supply voltage.  If an over-temperature condition occurs it is detected by the thermistor and the relay is de-energised, breaking the control circuit and thus switching off the supply to the motor.

Läs mer Read less

Elektromagnetisk skivbroms för eftermontering

Bromstillsats

Brook Crompton 3-fasmotorer i aluminium storlek 63–180 kan i efterhand förses med elektromagnetisk skivbroms. Motorerna måste vara förberedda för bromstillsatsen vilket våra lagerförda motorer är. Bromsarna är likströmsbromsar.

Läs mer Read less