Portable alternators from Mecc Alte

Mecc Alte T16F and T20F

Designed to be exceptionally versatile, these portable products are manufactured to be suitable for all applications where an easy transportable energy source is needed. The portable alternators are available with a 50 or 60Hz frequency, all with 2 poles ranging from 1–18kVA available either as single bearing or as twin bearing with a double support. In order to couple them to a prime mover it is possible to choose among a wide range of shafts, flanges and couplings. The 2 pole rotors have a damper cage and the stator windings have a shortened pitch to reduce the harmonic content. The single phase units are designed brushless and have a high operating reliability. Minimal maintenance is required as there are no collectors or sliding contacts. The three phase range is designed with brushes and a slip ring and is transformer-controlled. This enables a high pick-up capacity ideal for motor start applications.

Läs mer Läs mindre

Hög motorstartskapacitet

Mecc Alte BTP3

BTP3-serien är byggd enligt internationell standard IEC 34-1. Den har hög motorstartkapacitet samt god 1-fasprestanda. Deltakopplad kan den lämna 1-fas 70 procent av 3-faseffekten. Lindningen är av stegförkortad typ. Statorhus är i stål och lagersköldar i aluminium. Rotoraxel är i stål C50. Rotor är i laminerat stål med utpräglade poler för bästa vågform. Tvåpolsversionen har även en dämpningsbur för att förbättra vågformen. Ventilation genom aluminiumfläkt på rotoraxeln. Kapslingsklass IP23 som standard, IP44 och IP45 kan fås på begäran. Engångssmorda kullager typ 6308 2RS fram och 6305 2RS bak. Generator­erna levereras grundmålade.

Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Alla lindningar är impregnerade med epoxiharts. BTP3-serien är compoundreglerad och försedd med borstar. Matningen av reglersystemet sker genom en hjälplindning placerad i statorn i fas med huvudlindningen. Magnetiseringsströmmen som genererar tomgångsspänningen bestäms av antalet varv på transformatorns primärlindning och av transformatorns luftgap. Transformatorns sekundärlindning ligger i serie med huvudlindningen och lägger till den nödvändiga magnetisering som krävs för att hålla fullastspänningen nästan konstant. Spänningsnoggrannheten är ± fyra procent från tomgång till fullast med en varvtalsvariation på fyra procent och balanserad last. Tomgångsspänningen kan justeras ± 10 % genom att ändra luftgapet i transformatorn. Om märk­last inkopplas då generatorn går obelastad och med märkvarvtal är det transienta spänningsfallet mindre än nio procent och återhämtningstiden är mindre än 0,1 sekunder.

Tillåten överbelastning är 300 procent under 20 sekunder, 50 procent under två minuter och 10 procent under en timma var sjätte timma. BTP3 uppfyller VDE 0875 klass G och MIL 169‑10A. Störningsfilter enligt VDE klass N eller K och MIL STD 461‑462A samt andra ­standarder kan fås på begäran.

Läs mer Läs mindre

Available as 2- and 4-pole

Mecc Alte ECP3

The ECP3 range has many product features designed into the alternator. Self-regulation is obtained through a digital electronic regulator that is fed by an auxiliary winding. We guarantee an almost constant supply from the generator – under any possible operating condition. The windings have a 2/3 pitch in order to reduce the harmonic content of voltage.

The entire series is manufactured according to, and complies with, the most common specifications such as CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/ CSA-C22.2 No14-95- No100-95.

Teknisk Information

Läs mer Läs mindre

Extremt hög motorstartförmåga

Mecc Alte ECSO

ECSO-generatorerna är konstruerade för att ge högsta prestanda på flera områden: extremt hög motorstartförmåga genom ett 3-fas compoundreglersystem i kombination med den mycket noggranna elektroniska spänningsregulatorn AVIR. Denna AVIR kan enkelt anslutas i efterhand till en ECSO-generator. Detta dubbla reglersystem är patenterat. ECSO är borstlösa med roterande fält, utpräglade poler, dämpningsbur och stegförkortad lindning. De kan användas 1-fas eller 3-fas 50 och 60 Hz. Det dubbla reglersystemet ger en extra driftsäkerhet. Om den elektroniska spänningsregulatorn havererar tar compoundsystemet automatiskt över regleringen. AVIR-regulatorn skyddar även mot undervarv genom att minska spänningen i förhållande till varvtalet. ECSO-serien uppfyller internationell standard IEC 34-1. Statorhus i stål och lagersköldar i gjutjärn ger en robust men ändå lätt generator. Rotoraxel är i stål C50. Kapslingsklass IP21 som standard, förutom storlek 28 och 32 som har IP23 som standard. IP44 kan fås på begäran. Generator­erna levereras grundmålade. Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Alla lindningar är impregnerade med epoxiharts.

Reglerkretsen matas av en hjälplindning placerad i statorn ungefär i fas med huvudlindningen. Magnetiseringsströmmen för tomgångsspänningen bestäms av ­transformatorns primärlindning och av transformatorns luftgap. Transformatorns sekundärlindning ligger i serie med huvudlindningen och lägger till den nödvändiga magnetisering som krävs för att upprätthålla nästan konstant utspänning. Med compoundsystemet erhålls en spänningsnoggrannhet på ± 4 procent med en effektfaktor mellan 0,8 och 1 och en varvtalsvariation på 4 procent. Med AVIR-regulatorn ansluten erhålls en spänningsnoggrannhet på ± 1,5 procent med en effektfaktor mellan 0,8–1 och en varvtalsvariation på - 10 procent till + 30 procent. Med compoundsystemet kan tomgångsspänningen justeras ± 10 procent genom att ändra luftgapet i transformatorn. Med AVIR-regulatorn ansluten kan spänningen justeras med trimpotentiometern på regulatorn eller med en yttre potentiometer. Om märklast kopplas in när generatorn går obelastad är det transienta spänningsfallet mindre än elva procent och återhämtningstiden är mindre än 0,15 sekunder. Med AVIR-regulatorn inkopplad är återhämtningstiden ännu kortare. Tillåten överbelastning är 300 procent under 20 sekunder, 50 procent under två minuter och 10 procent i en timma var sjätte timma. Det är möjligt att parallellköra två generatorer av samma typ och effekt genom att parallellkoppla generatorernas magnetiseringslindningar. Med AVIR inkopplad är ett parallelldon nödvändigt. ECSO uppfyller VDE 0875 klass G och N. Störningsfilter enligt andra standarder kan fås på begäran.

Läs mer Läs mindre

Resultatet av flera års forskning och erfarenhet

Mecc Alte ECO/ECP

ECO-generatorerna är resultatet av flera års forskning och erfarenhet. De garanterar en varaktig kortslutningsström över eller lika med tre gånger märkströmmen. Lindningen är av steg­förkortad typ för att minimera övertoner. ECO-­serien uppfyller internationell standard IEC 34-1. Statorhus i stål och lagersköldar i gjutjärn ger en robust men lätt generator. Rotoraxel är i stål C50. Kapslingsklass IP21 som standard, förutom storlek 28 där IP23 är standard. IP44 kan fås på begäran. Generatorerna levereras grundmålade. Kopplingsdosan på ECO32 finns i högt eller lågt utförande. Generatorerna är utförda med isolationsklass H. Roterande delar är impregnerade med epoxiharts. Statorn är vakuumimpregnerad. Typ ECO är försedd med elektronisk spänningsregulator. Storlek 28–38 har som standard regulator DSR. Storlek 40–46 har som standard regulator DER1. Regulatorerna är utbytbara mot varandra.

Denna regulator är en avancerad digital elektronisk regulator med enfas avkänning. Regulatorn har undervarvsskydd med justerbar nivå, justerbart överlastskydd med fördröjning, omställning för 50 och 60 Hz, potentiometer för justering av stabilitet samt möjlighet att ansluta yttre potentiometer för att justera spänningen. Med hjälp av ett externt kommunikationskort kan regulatorn kopplas upp mot en PC. Man kan då ändra inställningar, se aktuell status och ladda ner en larmlista.

DER1-regulatorn är en utveckling av regulator DSR. Den har möjlighet för både 3-fas och 1-fasavkänning samt lysdiod för självdiagnostik som indikerar aktuellt drifttillstånd.
Spännings­noggrannheten är ± 1 procent oberoende av effektfaktor och med en varvtalsvariation på - 10 procent till + 30 procent. Spänningen kan justeras ± 5 procent med en potentiometer på regulatorn. En yttre potentiometer på 100 kΩ kan även anslutas för justering av ­spänningen. Om märklast inkopplas då generatorn går obelastad och varvtalet är konstant är det transienta spänningsfallet mindre än 15 procent och återhämtningstiden till ± 3 procent spänningsavvikelse är mindre än 0,3 sekunder. Regulatorerna matas som standard med Mecc Altes välkända MAUX-system. Som tillval kan generatorer i storlek 38–46 förses med PMG.

Tillåten överbelastning är 300 procent under 20 sekunder, 50 procent under två minuter och 10 procent i en timma var sjätte timma. Typ ECO kan arbeta i parallelldrift både med ECO-generatorer och andra generatorer och parallellt med nätet om de är försedda med lämpligt parallelldon som kan fås på begäran upp till 350 kVA och som är standard för effekter från 400 kVA. Om generatorn skall arbeta ­parallellt med nätet kan en elektronisk effektfaktorregulator, PFR 96 / 1 anslutas. ECO uppfyller VDE 0875 klass K. Störningsfilter enligt andra standarder kan fås på begäran.

Läs mer Läs mindre

Portable alternators from Mecc Alte

Mecc Alte S15W and S16W

Designed to be exceptionally versatile, these portable products are manufactured to be suitable for all applications where an easy transportable energy source is needed. The portable alternators are available with a 50 or 60Hz frequency, all with 2 poles ranging from 1–18kVA available either as single bearing or as twin bearing with a double support. In order to couple them to a prime mover it is possible to choose among a wide range of shafts, flanges and couplings. The 2 pole rotors have a damper cage and the stator windings have a shortened pitch to reduce the harmonic content. The single phase units are designed brushless and have a high operating reliability. Minimal maintenance is required as there are no collectors or sliding contacts. The three phase range is designed with brushes and a slip ring and is transformer-controlled. This enables a high pick-up capacity ideal for motor start applications.

Läs mer Läs mindre

Portable alternators from Mecc Alte

Mecc Alte S16F and S20F

Designed to be exceptionally versatile, these portable products are manufactured to be suitable for all applications where an easy transportable energy source is needed. The portable alternators are available with a 50 or 60Hz frequency, all with 2 poles ranging from 1–18kVA available either as single bearing or as twin bearing with a double support. In order to couple them to a prime mover it is possible to choose among a wide range of shafts, flanges and couplings. The 2 pole rotors have a damper cage and the stator windings have a shortened pitch to reduce the harmonic content. The single phase units are designed brushless and have a high operating reliability. Minimal maintenance is required as there are no collectors or sliding contacts. The three phase range is designed with brushes and a slip ring and is transformer-controlled. This enables a high pick-up capacity ideal for motor start applications.

Läs mer Läs mindre