Vid rembyte underlättar en motorsläde

Busck motorslädar

En motorsläde  är försedd med en ställskruv med vilken motorn förflyttas. När motor och motorsläde monteras för första gången, riktar man upp dem. Det är viktigt att motor och motorsläde placeras i rät linje, annars kan lagerproblem uppstå.

Teknisk Information

Läs mer Läs mindre

Minska risken för lagerhaveri

Busck spännlinjaler

Spännlinjaler finns till motorstorlek 63-355 och används där justerbar montering krävs.

Indirekt drift

Spännlinjaler möjliggör korrekt inställning av remspänningen vid indirekt drivna applikationer. Detta minskar risken för lagerhaveri. Effektiviteten vid remdrift förbättras genom att undvika slirande remmar och för hög friktion.

Direkt drift

Spännlinjaler möjliggör enkel demontering av kopplingar vid direkt drivna applikationer. Det är vid montering viktigt att motor och driven utrustning placeras i rät linje då lagerproblem annars kan uppstå.

Teknisk Information

Läs mer Läs mindre