Motorer til trætørringsapplikationer

Motorer til trætørringsapplikationer, højtemperaturmotorer, anvendes til tørreovne og andre anvendelser med høje omgivelsestemperaturer. De er bygget til at modstå ekstreme miljøer med høje temperaturer og i aggressive miljøer.

Busck högtemperaturmotor

Busck högtemperaturmotor är byggd för att tåla extrema miljöer med såväl höga temperaturer som aggressiv miljö. Motorn är tillverkad i gjutjärn och ytbehandlad såväl invändigt som utvändigt för att tåla luftfuktighet upp till hundra procent och omgivningstemperatur upp till 90 °C med IEC effektuttag. Verkningsgraden på denna motor är mycket hög, motsvarande IE3 från storlek 160. Motorn är helkapslad, med kapslingsklass IP55. Utan fläkt och fläktkåpa. Motorerna är utförda enligt isolationsklass H. Klass B temperaturstegring. Motorn är gjord för 230 / 400 V ± 10 %, 50 Hz till och med 3 kW och 400 / 690 V ± 10 %, 50 Hz från 4 kW och uppåt. Andra spänningar går att få på begäran.

Motor är försedd med SKF C4 kullager. Eftersmörjning med dränering i båda ändar från storlek 160. Högtemperaturfett Mobil Mobilith SHC220 från storlek 160. Från storlek 160 finns det FL-flänsar på kopplingsdosan. Märkskylten är i rostfritt stål vilket garanterar läsbarheten. Färg på motorn är svart RAL 9005. Termistorer 180 °C i lindningen.

Læs mere Læs mindre

Brook Crompton högtemperaturmotor

Högtemperaturmotorn från Brook Crompton är byggd för att tåla extrema miljöer med såväl höga temperaturer som aggressiv miljö. Motorn är helkapslad, fläktkyld, med kapslingsklass IP55. Motorn är utförd enligt isolationsklass H. Kan fås i effekter upp till 400 kW.

Eftersmörjning med dränering i båda ända. Högtemperaturfett. Radialtätningarna är i silikon. Motorn är i gjutjärn och ytbehandlade med epoxifärg såväl in- som utvändigt för att tåla luftfuktighet upp till hundra procent, och omgivningstemperatur upp till 80 °C med IEC effekt­uttag. Med reducerat effektuttag upp till 120 °C. Motorn är försedd med dräneringshål som levereras pluggade. Metallfläkt. Motorn har rostfri märkskylt, vilket garanterar läsbarheten. Motorn har termoskydd i lindningen.

Læs mere Læs mindre