3-fasede motorer for eksplosion-beskyttet miljø

Der er to hovedprincipper for eksplosionsbeskyttelse når det kommer til elmotorer. En metode er at udføre en motor, således at farlige varme eller gnist ikke forekommer. Disse omfatter byggeri i øget sikkerhed, Ex e. Den anden metode er baseret på motoren isolere farlige varme eller gnister, således at antændelse af eksplosiv blanding af gasser uden for motoren forhindres. Dette omfatter version med tryktæt kabinet, EEx d.

Brook Crompton II 2G Ex db eb IIB T4 Gb

Brook Cromptons Ex d-motorer är tillverkade enligt EN60079 och uppfyller direktiv 2014/34/EU (ATEX). Motorerna är helkapslade, fläktkylda, med kapslingsklass IP55, dammsäkert och spolsäkert utförande. Motorerna har trycktät kapsling, Ex db eller Ex db eb IIB T4. De kan även levereras i T5 och T6 om så önskas. Motorer i storlek 200–250 kan även levereras i IIC.

När kopplingsdosan är trycktät, Ex d, krävs kabelförskruvningar i Ex d-utförande. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet. 220–660 V, 50 och 60 Hz. Ex d-motorer för frekvensstyrning kan även tillhandahållas.

Motorer i storlek 90–180 har täta lager som är fettfyllda för många års drift. Motorer i storlek 200–315 har smörjnipplar för eftersmörjning. Motorerna är motståndskraftiga mot svåra yttre miljöer genom behandling med korrosionsskyddande primer och färdigmålning med tvåkomponentlack. De är tillverkade i gjutjärn. Kopplingsdosan sitter som standard på toppen, med undantag för 160M och 180M. Motorer i storlek 200–315 har Multi-Mount. Detta innebär att fötterna är lösa och kan monteras på tre olika sidor. På så sätt kan kopplingsdosan placeras på önskat ställe. Motorerna kan även förses med klackar, vilket är fördelaktigt vid fläktdrift. Ytterligare en fördel med Multi-Mount-serien är att andra komponenter som till exempel kontrollpaneler kan monteras på den plana yta som åstadkommes genom att montera extra fötter på motorn.

Tvåpoliga 1,1–30 kW och 4-poliga 1,1–110 kW i utförande Ex db eb IIB T4, 400 V 50 Hz, med termistorer, normalt från lager.

Læs mere Læs mindre

Orange 1 Ex eb Ex tb

Orange 1 eksplosionssikre elmotorer er fremstillet i henhold til CENELEC / EURONORM 50014, EN50018 og EN50019 og er i overensstemmelse med direktiv 94/9 / EF (ATEX). Motorerne er helt lukkede, fan-kølet og IP65 som standard. II 2GD Ex eb IIC T3 Gb Ex tb IIIC T125°C IP65 Ta –40°C +40°C.  Motorerne er designet efter isolering klasse F. Spænding 230/400 V 50 Hz. Motorerne har forseglede kuglelejer, hvilket betyder, at de kan betragtes som smurt for livet. Standard motorer er sandblæst og umalet. Ventilatorhuset er galvaniseret. Motorerne er fremstillet af aluminium. Fødderne er aftagelige og kan monteres til switch boksen på siden.

Læs mere Læs mindre

Orange 1 II 2G Ex db eb IIC T4 Gb

 

Læs mere Læs mindre