3-fasede motorer for eksplosion-beskyttet miljø

Der er to hovedprincipper for eksplosionsbeskyttelse når det kommer til elmotorer. En metode er at udføre en motor, således at farlige varme eller gnist ikke forekommer. Disse omfatter byggeri i øget sikkerhed, Ex e. Den anden metode er baseret på motoren isolere farlige varme eller gnister, således at antændelse af eksplosiv blanding af gasser uden for motoren forhindres. Dette omfatter version med tryktæt kabinet, EEx d.

Brook Crompton II 2G Ex db eb IIB T4 Gb

Brook Cromptons Ex d-motorer är tillverkade enligt EN60079 och uppfyller direktiv 2014/34/EU (ATEX). Motorerna är helkapslade, fläktkylda, med kapslingsklass IP55, dammsäkert och spolsäkert utförande. Motorerna har trycktät kapsling, Ex db eller Ex db eb IIB T4. De kan även levereras i T5 och T6 om så önskas. Motorer i storlek 200–250 kan även levereras i IIC.

När kopplingsdosan är trycktät, Ex d, krävs kabelförskruvningar i Ex d-utförande. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F men utnyttjas endast till den temperaturgräns som gäller för klass B. Denna temperaturreserv ger motorerna ökad livslängd och hög driftsäkerhet. 220–660 V, 50 och 60 Hz. Ex d-motorer för frekvensstyrning kan även tillhandahållas.

Motorer i storlek 90–180 har täta lager som är fettfyllda för många års drift. Motorer i storlek 200–315 har smörjnipplar för eftersmörjning. Motorerna är motståndskraftiga mot svåra yttre miljöer genom behandling med korrosionsskyddande primer och färdigmålning med tvåkomponentlack. De är tillverkade i gjutjärn. Kopplingsdosan sitter som standard på toppen, med undantag för 160M och 180M. Motorer i storlek 200–315 har Multi-Mount. Detta innebär att fötterna är lösa och kan monteras på tre olika sidor. På så sätt kan kopplingsdosan placeras på önskat ställe. Motorerna kan även förses med klackar, vilket är fördelaktigt vid fläktdrift. Ytterligare en fördel med Multi-Mount-serien är att andra komponenter som till exempel kontrollpaneler kan monteras på den plana yta som åstadkommes genom att montera extra fötter på motorn.

Tvåpoliga 1,1–30 kW och 4-poliga 1,1–110 kW i utförande Ex db eb IIB T4, 400 V 50 Hz, med termistorer, normalt från lager.

Læs mere Læs mindre

Elprom Förhöjd säkerhet Ex eb dammsäker Ex tb

Elprom explosionsskyddade elmotorer är tillverkade enligt CENELEC/EURONORM EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-7, EN 61241-0, IEC 61241-0 och EN 61241-1. De uppfyller direktiv 2014/34/EU (ATEX). Motorerna är helkapslade, fläktkylda och med kapslingsklass IP65 som standard. II 2GD Ex eb IIC T3 Gb Ex tb IIIC T125°C IP65 Ta –40°C +40°C. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F. Spänning 230 / 400 V 50 Hz. Motorerna har täta lager vilket gör att de kan betraktas som livstidssmorda. Motorerna är som standard sandblästrade och omålade. Fläktkåpan är förzinkad. Motorerna är tillverkade i aluminium. Fötterna är flyttbara och kan monteras så att kopplingsdosan kommer på sidan.

Læs mere Læs mindre

Elprom II 2G Ex db eb IIC T4 Gb

Elprom explosionsskyddade elmotorer är tillverkade enligt EN60079 och uppfyller direktiv 2014/34/EU (ATEX). Motorerna är helkapslade, fläktkylda och med kapslingsklass IP65 som standard. Trycktät kapsling, typ II 2G Ex db eb IIC T4 Gb med kopplingsdosan i förhöjd säkerhet. Motorerna är utförda enligt isolationsklass F. Spänning 230 / 400 V 50 Hz och 460 V 60 Hz. Motorerna har täta lager vilket gör att de kan betraktas som livstidssmorda. Motorerna är som standard sandblästrade och omålade. Fläktkåpan är förzinkad.

Motorerna är tillverkade i aluminium. Fötterna är flyttbara och kan monteras så att kopplingsdosan kommer på sidan. Utanpåliggande flänsring används för både B5 och B14 vilket gör det mycket enkelt att modifiera mellan olika byggformer.

Læs mere Læs mindre