Genvinding

Når en el motor er forældet eller er defekt, skal den håndteres efter gældende nationale forskrifter. Man skal i vid udstrækning, forsøge at genanvende alle motorens dele.

Hovedkomponenterne i vore motorer er støbejern(hus), stål((aksel, stator og rotorkærne, smådele), aluminium (hus, rotor) kobber (spole), plast (isoleringsmateriale som polyamid osv.) Elektroniske komponenter som konvertere, encoder og lignende, håndteres separat.

Olie og fedt skal genanvendes på korrekt vis og ikke smides ud i naturen. Følg venligst producentens instruktioner for aktuel olie.