Återvinning

Elavfall (som elmotorer sorteras som) innehåller ämnen och komponenter som kan återvinnas eller återanvändas. Miljön skonas, resurser och energi sparas när du lämnar in dina uttjänta elprodukter för återvinning. När en elmotor är uttjänt ska den tas om hand enligt gällande nationella föreskrifter. Återvinning av dess komponenter ska ske så långt som det är möjligt. Detta hjälper vi dig med!

Huvudkomponenterna i våra elmotorer är gjutjärn (hus), stål (axel, stator och rotorkärna, smådelar), aluminium (hus, rotor), koppar (spolar), plast (isoleringsmaterial som polyamid, polypropen etc.), elastomerer och asbestfria tätningsmaterial. Elektroniska komponenter som omvandlare, encoder och liknande hanteras separat. Oljor och fetter ska återvinnas på korrekt sätt och inte släppas ut i naturen! Följ tillverkarens instruktioner för aktuell olja.

För att underlätta för dig som kund, tar vi emot de elmotorer som ska återvinnas utan kostnad.