Återvinning

När en elmotor är uttjänt ska den tas om hand enligt gällande nationella föreskrifter. Återvinning av dess komponenter ska ske så långt som det är möjligt.

Huvudkomponenterna i våra elmotorer är gjutjärn (hus), stål (axel, stator och rotorkärna, smådelar), aluminium (hus, rotor), koppar (spolar), plast (isoleringsmaterial som polyamid, polypropen etc.), elastomerer och asbestfria tätningsmaterial. Elektroniska komponenter som omvandlare, encoder och liknande hanteras separat. Oljor och fetter ska återvinnas på korrekt sätt och inte släppas ut i naturen! Följ tillverkarens instruktioner för aktuell olja.

För att underlätta för dig som kund, tar vi emot elmotorer som ska återvinnas utan kostnad.